0

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα προϊόντα από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.» (στο εξής «Εταιρεία») που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκη, 14ο χλ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 038339405000, Α.Φ.Μ. 094519565, τηλ. επικοινωνίας 2310.466489, e-mail online@lusso.gr. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της www.lusso.gr (στο εξής «site»). Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις Πωλήσεων εφαρμόζονται ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος του προϊόντος που εσείς αγοράζετε (στο εξής «Χρήστης» ή «Πελάτης» ή «εσείς» ή «σας»). Ειδικότερα:

Γενικά

Εάν προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων που αναγράφονται κατωτέρω καθώς και των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, συνεπώς, εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, οφείλετε να απόσχετε από κάθε συναλλαγή μέσω του site. Ειδικότερα:

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω του site, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και δικαιοπρακτικά ικανός.

Για να προβείτε σε συναλλαγή μέσω του site, δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού αλλά μπορείτε να την πραγματοποιήσετε και σαν απλός επισκέπτης. Εάν ωστόσο επιλέξετε τη δημιουργία λογαριασμού, ισχύουν όσα ορίζονται στους Όρους Χρήσης. Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται εκεί, προκειμένου να προβείτε σε συναλλαγή θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, πλήρη διεύθυνσή σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Το σύνολο των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα εισάγετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου αγοράς, επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Το e-mail που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνον εσείς, καθώς όλη η επικοινωνία για τη συναλλαγή σας θα διεξαχθεί μέσω του e-mail αυτού.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν πρόδηλα σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site. Παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί από μέρους σας ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, και πριν την ηλεκτρονική υποβολή της παραγγελίας αυτού, να επικοινωνείτε με την Εταιρεία (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε την εν λόγω διαπίστωση ή αμφιβολία σας σχετικά με το ασυνήθιστο της τιμής του πωλούμενου προϊόντος. Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό να απεικονιστούν με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων μας. Ωστόσο, καθώς οι οθόνες των υπολογιστών ποικίλλουν και οι ρυθμίσεις των μέσων απεικόνισης ορίζονται και προσαρμόζονται από τον εκάστοτε κατασκευαστή ή χρήστη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η απεικόνιση των χρωμάτων στην οθόνη σας θα είναι απόλυτα ακριβής. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κάποιο προϊόν της παραγγελίας σας δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου αφού πρώτα συμπληρωθεί και αποσταλεί η σχετική φόρμα που υπάρχει στο site υπό την ενότητα «Kαλάθι αγορών», πατώντας αρχικά πάνω στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση της Παραγγελίας» και κατόπιν πάνω στο εικονίδιο «Παραγγελία & Πληρωμή», αφού πρώτα δοθεί συναίνεση επιλέγοντας το εικονίδιο «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων».

Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν την υποβολή της παραγγελίας του, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών: i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στο site. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί την παραμικρή αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω. ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας. iii. Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους ή επιβάρυνσης. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων όπως αναφέρονται στο site είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο site δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Εάν ο τόπος παράδοσης είναι εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, η αποστολή είναι δωρεάν. Σε άλλη περίπτωση ο Πελάτης βαρύνεται με τη διαδικασία και τα έξοδα αποστολής. iv. Των ρυθμίσεων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα είτε στον Πελάτη είτε στη μεταφορική, καθώς και της πολιτικής που εφαρμόζει η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των παραπόνων. v. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία, σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης. vi. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, της πληροφορίας ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης. vii. Της ύπαρξης ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. viii. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Ο Πελάτης, υποβάλλοντας την παραγγελία του, αναγνωρίζει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή και υπάρξει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η οποία σας αποστέλλεται με e-mail. Υποχρεούστε να ελέγξετε την ανωτέρω Επιβεβαίωση Παραγγελίας και να ενημερώσετε αμέσως την Εταιρεία μέσω αποστολής email στο online@lusso.gr (το αργότερο εντός 1 ώρας από τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης) για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται εκεί θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης μεταξύ σας και της Εταιρείας. Μόλις η παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή, θα ενημερωθείτε με τον ίδιο τρόπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς άλλη προειδοποίηση, να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων. Ωστόσο, παραγγελίες – αγορές προϊόντων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζονται.

Διαθεσιμότητα

Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα, ή μη, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η Εταιρεία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι τυχόν σε προσφορά ή εάν οι παραγγελθείσες ποσότητες είναι ασυνήθιστα μεγάλες. Η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να μην αποδεχθεί παραγγελία σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και ιδίως εάν προϊόν για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική παραγγελία πωλήθηκε λίγα λεπτά νωρίτερα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει άλλο απόθεμα προς διάθεση. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, επιστρέφεται άμεσα το τίμημα που καταβλήθηκε.

Τρόποι πληρωμής

Η Εταιρεία, θέλοντας να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικτυακές σας αγορές, σας προσφέρει τους εξής τρόπους πληρωμής:

  • μέσω χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας Visa, MasterCard, Maestro. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της υπηρεσίας ePOS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς,
    Maestro Mastercard Visa vbv Secure code
  • με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η Εταιρεία με όνομα δικαιούχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.» στην Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR36 0172 2160 0052 1600 2628 628,  στην Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR34 0110 8630 0000 8634 7006 354 ή στην Τράπεζα Eurobank, IBAN: GR67 0260 0940 0000 2020 0047 401. Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο με το οποίο έγινε η παραγγελία, καθώς και τον αριθμό (ID) παραγγελίας που εμφαίνεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, σε άλλη περίπτωση υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης με ενδεχόμενο να καθυστερήσει ή να ακυρωθεί η παραγγελία σας. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 1 ημέρας από την ημέρα πραγματοποίησης της αγοράς. Ελέγχουμε καθημερινά το λογαριασμό μας, ωστόσο η πληρωμή σας μπορεί να καθυστερήσει να εμφανιστεί 1-2 εργάσιμες ημέρες. Μόλις λάβουμε την πληρωμή θα σας ενημερώσουμε με αποστολή e-mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν ολοκληρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η πώληση δεν ολοκληρώνεται και η Εταιρεία καμία υποχρέωση δεν φέρει.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία πρόσβαση και δεν παρακρατά οποιοδήποτε στοιχείο και δεδομένο κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της συναλλαγής – πληρωμής στην οποία προβαίνετε και δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των συναλλαγών που πραγματοποιείτε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα γίνει δόλια χρήση της κάρτας σας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματός σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα.

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται εντός Ελλάδος στη διεύθυνση που δηλώνετε στη σχετική φόρμα παραγγελίας και αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Εάν ο τόπος παράδοσης είναι εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος (Π.Σ.) Θεσσαλονίκης, η αποστολή και η τοποθέτηση γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο της Εταιρείας και είναι δωρεάν. Σε περίπτωση που στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει εντός του Π.Σ. Θεσσαλονίκης είναι δύσκολη η πρόσβαση με φορτηγό ή άλλο μέσο της Εταιρείας ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στα μέσα μεταφοράς ή χρειάζεται ειδικό μηχάνημα για την παράδοση (π.χ. αναβατόριο), τότε πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε εγγράφως για τυχόν κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθείτε.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας η αποστολή γίνεται από συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες ή από μεταφορική της δικής σας επιλογής, με την οποία και υποχρεούστε να έχετε έρθει σε συμφωνία. Ομοίως, εάν είναι δύσκολη η πρόσβαση με φορτηγό ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στα μέσα μεταφοράς ή χρειάζεται ειδικό μηχάνημα για την παράδοση (π.χ. αναβατόριο), τότε πρέπει να το γνωστοποιήσετε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Το σχετικό κόστος παράδοσης βαρύνει εσάς και εξαρτάται από τον όγκο των προϊόντων, το βάρος των προϊόντων, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα του τόπου παράδοσης. Η μεταφορική πρέπει να έχει αποθήκες στη Θεσσαλονίκη στις οποίες και θα παραδώσουμε τα προϊόντα σας. Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων από την Εταιρεία προς τη μεταφορική βαρύνουν εμάς. Σε ειδικές περιπτώσεις η παράδοση εκτός Π.Σ. Θεσσαλονίκης μπορεί να εκτελεστεί από το εξειδικευμένο συνεργείο της Εταιρείας μετά από ειδική συνεννόηση.

Η Εταιρεία φέρει το σχετικό κίνδυνο έως την παράδοση στη μεταφορική που έχετε επιλέξει, οπότε και μετατίθεται σε εσάς. Επιδιώκουμε την παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας (εντός Π.Σ. Θεσσαλονίκης) ή στη μεταφορική της επιλογής σας. Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται από 1 έως 7 εργάσιμες ημέρες για τα προϊόντα που είναι ετοιμοπαράδοτα, από 25 έως 35 εργάσιμες ημέρες για προϊόντα κατασκευής μας από 60 έως 80 εργάσιμες ημέρες για προϊόντα εισαγωγής από την ημερομηνία που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Στους προηγούμενους χρόνους παράδοσης δεν υπολογίζονται αργίες καθώς και ο μήνας Αύγουστος. Οι παραγγελίες που γίνονται Παρασκευή καθώς και το Σαββατοκύριακο και αργίες επεξεργάζονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αυτό σε απόθεμα, και με την επιφύλαξη της παραγγελίας που εξοφλείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οπότε η προθεσμία ξεκινά από την επομένη που θα λάβετε e-mail λήψης την πληρωμής. Σε περιπτώσεις καθυστέρησης της παράδοσης των προϊόντων είτε στο χώρο σας (εντός Π.Σ. Θεσσαλονίκης) είτε στη μεταφορική της επιλογής σας λόγω α) ανωτέρας βίας, β) έλλειψης διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος στις αποθήκες, γ) παραγγελίας προϊόντος με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, θα ενημερώνεστε με σχετικό e-mail.

Ο χρόνος και το κόστος παράδοσης των προϊόντων από τη μεταφορική της επιλογής σας προς εσάς είναι αντικείμενο της συμφωνίας σας με την εταιρεία που έχετε επιλέξει. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται στην εν λόγω συμφωνία και η υποχρέωσή της απέναντι σας εξαντλείται με την παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων.

Τα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά είτε στο χώρο σας (εντός Π.Σ. Θεσσαλονίκης) είτε στη μεταφορική της επιλογής σας.

Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε όπως το δηλώσετε άμεσα. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 24 ωρών από την ημέρα που την πραγματοποιήσατε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο 2310.466489 ή στο e-mail online@lusso.gr. Ακύρωση παραγγελίας που αφορά προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή σαφώς εξατομικευμένα δεν γίνεται.

Αν ακυρωθεί η παραγγελία σας, η διαδικασία επιστροφής του αντίστοιχου ποσού που τυχόν καταβλήθηκε ξεκινά άμεσα από εμάς.

Επιστροφή Παραγγελίας

Μπορείτε να επιστρέψετε ή να ζητήσετε αντικατάσταση των προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιοδήποτε λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος και υπαναχώρησης α) σε περίπτωση που πρόκειται για σφραγισμένο προϊόν το οποίο έχει αποσφραγιστεί, β) σε περίπτωση που πρόκειται για προϊόν το οποίο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε δώσει ή το οποίο έχει εξατομικευτεί, γ) σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης του, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με άλλα στοιχεία, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση προβλέπεται από το άρθρο 3ιβ ν.2251/1994.

Για να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε ένα προϊόν, θα χρειαστεί να συμπληρώστε τη σχετική Φόρμα Επιστροφής που θα βρείτε εδώ αναγράφοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας, τους κωδικούς των προϊόντων που επιθυμείτε να επιστραφούν, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας και το λόγο της αίτησης επιστροφής. Για επιστροφές από περιοχές εκτός Π.Σ. Θεσσαλονίκης, υποχρεούστε κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφής να επισυνάψετε το σχετικό αποδεικτικό παράδοσης των προϊόντων στο χώρο σας από τη μεταφορική που επιλέξατε κατά την παραγγελία σας, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία παραλαβής τους ώστε να υπολογιστούν οι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Θα επιβεβαιώσουμε εγγράφως την παραλαβή της Φόρμας Επιστροφής μόλις την παραλάβουμε.

Η επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε για την αγορά του προϊόντος γίνεται με την ίδια μέθοδο με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά, εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Σας επιστρέφεται το ποσό της αξίας του προϊόντος. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων αναλαμβάνουμε εμείς για παραλαβή από τοποθεσία εντός του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, άλλως η όλη διαδικασία βαρύνει εσάς. Εάν έχετε πληρώσει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία της τράπεζας σας (ονοματεπώνυμο δικαιούχου, IBAN και τράπεζα) στη Φόρμα Επιστροφής.

Το προϊόν πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα υπαναχώρησης και για περιοχές εκτός του Π.Σ. Θεσσαλονίκης αποδεικνύεται από τη σχετική απόδειξη αποστολής που πρέπει να κρατήσετε από τη μεταφορική που θα επιλέξετε. Εάν δεν αποσταλεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρεία δύναται να μην αποδεχθεί την επιστροφή. Η καταβολή των χρημάτων ολοκληρώνεται έπειτα από την επιστροφή του προϊόντος και τον έλεγχο της καλής του κατάστασης και ακολουθείται από επιβεβαιωτικό e-mail επιστροφής χρημάτων. Η ευθύνη για ζημία ή απώλεια κατά την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρεία βαρύνει τον πελάτη.

Σε περίπτωση που υπαναχωρήσετε, προτού παραδοθεί η παραγγελία σας και παρά ταύτα αυτή παραληφθεί, πρέπει άμεσα να επιστρέψετε το προϊόν στην Εταιρεία ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη, μη ανοιγμένο και αχρησιμοποίητο.

Το επιστρεφόμενο ή προς αντικατάσταση προϊόν, πλην των ως άνω ρητά εξαιρουμένων προϊόντων, πρέπει να είναι στην ίδια άριστη κατάσταση που παρελήφθη, συνοδευόμενο από το παραστατικό που έχει εκδοθεί, στην πλήρη αρχική του συσκευασία, χωρίς σκισίματα και φθορές, με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας, αχρησιμοποίητο και μη επεξεργασμένο. Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον πελάτη με χρέωση του ιδίου.

Εγγύηση προϊόντων

Τα προϊόντα μας έχουν 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας, μέσα στα πλαίσια της ορθής τους χρήσης. Τα υλικά επένδυσης (υφάσματα, φυσικά δέρματα ή τεχνοδέρματα) εξαιρούνται της εγγύησης.

Μεταβολή όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Επικοινωνία

Μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων στο online@lusso.gr. Η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει είτε αναρτώντας ανακοίνωση στο site.

Διάφορα

Οι Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και εσάς και υπερτερούν κάθε προφορικής ή έγγραφης επικοινωνίας ή/και συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του site.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ανεπηρέαστοι διατηρώντας την εγκυρότητά τους. Καθυστέρηση της Εταιρείας να επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων της, δεν σημαίνει παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Πωλήσεων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα έχει ως αιτία αυτούς, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.