1956.

Το ταξίδι στον κόσμο του επίπλου
αρχίζει το 1956. Ο τότε εκπαιδευόμενος
Δημήτρης Σταυρόπουλος μαθαίνει
την τέχνη της επιπλοποιϊας.

1958.

1959.

1967.

Η βιτρίνα με την πρώτη σειρά επίπλων

στο πρώτο κατάστημα λιανικής.

1968.

Ο Δημήτρης Σταυρόπουλος
μπροστά σε μια σύνθεση της εποχής.